Dotacje na termoomodernizację Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Cichy Kącik” zorganizowaliśmy kolejne z cyklu spotkań Dotacje dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na Dolnym Śląsku.

Rok 2017 jest Rokiem Szans Wrocławia. Nowe możliwości dla Spółdzielni oraz Wspólnot oferuje działanie 1.3.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Wspieranie efektywności energetycznej  w sektorze mieszkaniowym. Budżet na Dotacje Bezzwrotne wynosi aż 461 000 000 zł, minimalny poziom dofinansowania to 25 %, natomiast maksymalny 45 %.

Najważniejsze informacje dotyczące działania:

  • w konkursie udział brać mogą projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dotyczące m.in. termomodernizacji obiektów, przebudowy/modernizacji systemów grzewczych, wymiany urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne, naprawa lokalnych uszkodzeń tynków podłóg oraz malowanie itp.)
  • projekty obejmować muszą element edukacyjny użytkowników docelowych (np. wydruk ulotek informacyjnych dotyczących przeprowadzonej modernizacji, służący podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców)
  • o Dotacje ubiegać się mogą projekty kompleksowe, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25 % oraz takie, które wykorzystywać będą Odnawialne Źródła Energii
  • realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
  • jednym z najważniejszych załączników do wniosku jest audyt efektywności ekologicznej

Podczas spotkania przedstawiona została również możliwość dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych z Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – działanie 6.3.2. ZIT WrOF Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Nabór na wskazane działanie z zakresu rewitalizacji rozpocznie się w drugiej połowie roku.