Jak nie stracić Dotacji, czyli Prawidłowe Rozliczanie projektu

Wiele osób podczas naszego ostatniego spotkania pytało z czego składa się Rozliczanie Dotacji,

 

możemy to podzielić i wyróżnić kilka najważniejszych elementów:

– Przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z nowymi wymogami Zasady Zachowania Konkurencyjności,

– Sporządzanie zestawień wydatków (w tym pomocniczych zestawień finansowych na wzorach Urzędu Marszałkowskiego),

– Sporządzanie wniosków sprawozdawczych,

– Sporządzanie wniosków o płatność pośrednią,

– Sporządzanie wniosków o płatność końcową,

– Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,

– Sprawozdawczość z realizacji wskaźników,

– Monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem,

– Wnioskowanie o zaliczki, transze pośrednie,

– Prawidłowe opisywanie wszelkich dokumentów finansowych,

– Zgodność treści umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami z wytycznymi

– Poprawne promowanie projektu i zgodność z wytycznymi Promocja Projektu EFRR,

– Ewentualne procedury aneksowania umowy o dofinansowanie w przypadku, gdy dotychczasowa, zgromadzona przez Państwa dokumentacja i  osiągnięte wskaźniki nie dają podstaw do prawidłowego rozliczenia projektu,

– Sprawozdawczość w zakresie ewaluacji projektu,

– Stałe doradztwo w zakresie realizacji projektu przez cały okres trwania projektu

jeżeli macie Państwo jakieś pytania zapraszamy na konsultacje, Pomożemy: (71) 733 69 02

Tymczasem, zobacz jak Spółdzielnie Mieszkaniowe i Zarządcy Nieruchomości, które już Zdobyły Dotacje szkolą się, żeby prawidłowo realizować projekty:

 

  

 

 

 

 

Nasz Zespół Specjalistów od Rozliczania Dotacji jest do Twojej dyspozycji:

 

 

zapraszamy na konsultacje, Pomożemy: (71) 733 69 02