Jak prawidłowo Rozliczyć Dotacje

Jak prawidłowo rozliczyć Dotacje dla Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkaniowej? to pytanie śni się po nocach wielu… Zobacz, jak wspólnie zgłębialiśmy meandry rozliczania Zdobytych Dotacji:

 

 

Przyznanie Dotacji jest ogromnym sukcesem, lecz niejednokrotnie jej rozliczenie bywa nie mniejszym wyzwaniem, niż przebrnięcie przez proces aplikowania o Dotacje. Rozliczanie jest ściśle związane z faktycznie wykonanymi, a co najważniejsze prawidłowo udokumentowanymi zadaniami.

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych to proces sprawozdawczości, monitorowania, ewaluacji i dokumentowania wykonywanych działań, etapów i zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej.

Jak wynika z analiz dokonanych, aż 73,4 % beneficjentów ma problemy z poprawną sprawozdawczością i rozliczaniem projektów. W konsekwencji niepoprawne rozliczenie projektu, może skutkować rozwiązaniem umowy o przyznanie dofinansowania projektu.

Wspólnie z ponad 50-cioma przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości, które Zdobyły Dotacje omawialiśmy wszystkie wątpliwości podczas ostatniego szkolenia. Pytań i wątpliwości było wiele, ale po kolei rozstrzygaliśmy je wszystkie. Prezentacja z tego szkolenia znajduje się na naszej platformie:

Prezentacja szkolenie Rozliczanie Dotacji

jeżeli macie Państwo jakieś pytania zapraszamy na konsultacje, Pomożemy: (71) 733 69 02.

Zobacz, jak wspólnie zgłębialiśmy meandry rozliczania Zdobytych Dotacji: