Sukces! Będą dotacje na termomodernizację dla budynków o efektywności energetycznej min. 25%!

Dziękujemy wszystkim Spółdzielniom Mieszkaniowym,które zaangażowały się w walkę o Dotacje  dla działania 3.3., dotyczącego termomodernizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dzięki Naszej wspólnej walce udało się zmienić wstępne założenia do Programu, które były niekorzystne dla Spółdzielni.

Urząd Marszałkowski opublikował Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego, które zawiera zapisy o tym, że Spółdzielnie będą mogły skorzystać z działania 3.3 w ramach DOTACJI, a do tego, rzutem na taśmę, po wizycie Marcina Domagały z Centrum Doradztwa Europejskiego w Urzędzie Marszałkowskim, udało się Nam wywalczyć obniżenie progu efektu ekologicznego do 25%!

Umieszczamy tutaj tę najważniejszą dla Nas stronę uszczegółowienia, na której mowa o obniżeniu progu efektywności do 25%.