Przypominamy o wpisaniu Spółdzielni do planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Kontaktowaliśmy się już ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu Dolnego Śląska, zachęcając do wpisania do planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie swoich przewidywanych w zakresie termomodernizacji inwestycji. Na potwierdzenie naszej inicjatywy chcielibyśmy poinformować, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego rozesłał do wszystkich gmin pismo informujące o wpisaniu beneficjentów działania 3.3 w plan gospodarki niskoemisyjnej jako warunku przystąpienia do dofinansowania. Urząd Marszałkowski obliguje gminy do stworzenia planów zawierających dość szczegółowe informacje.