Dotacje na termoomodernizację Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Cichy Kącik” zorganizowaliśmy kolejne z cyklu spotkań Dotacje dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na Dolnym Śląsku.

Rok 2017 jest Rokiem Szans Wrocławia. Nowe możliwości dla Spółdzielni oraz Wspólnot oferuje działanie 1.3.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Wspieranie efektywności energetycznej  w sektorze mieszkaniowym. Budżet na Dotacje Bezzwrotne wynosi aż 461 000 000 zł, minimalny poziom dofinansowania to 25 %, natomiast maksymalny 45 %.

Czytaj dalej »

Relacja ze Spotkania z Marszałkiem Województwa

15.10 w Legnicy odbyło się spotkanie Spółdzielców z Dolnego Śląska, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Cezary Przybylski. Zebranie to było uwieńczeniem trwającego już osiem miesięcy boju o dotacje bezzwrotne dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Na spotkaniu oficjalnie potwierdzone zostały informacje przekazane Państwu przez Nas w ostatnim czasie. Najważniejsze rzeczy, które zostały potwierdzone przez Marszałka w czasie spotkania:

– będą Dotacje dla Spółdzielni Mieszkaniowych!

– nie ma ostatecznej decyzji w sprawie daty naboru wniosków na dofinansowanie w działaniu 3.3, czekamy na Państwa sugestie w sprawie jej przyspieszenia

– Spółdzielnia może wnioskować o dofinansowanie na termomodernizację budynków, jeśli audyt efektywności energetycznej wykaże możliwość osiągnięcia efektu ekologicznego na poziomie 25%.

Najważniejsze: należy bezwzględnie przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, którego koszt będzie kosztem kwalifikowanym, na który również otrzymacie Państwo dotacje.

Sukces! Będą dotacje na termomodernizację dla budynków o efektywności energetycznej min. 25%!

Dziękujemy wszystkim Spółdzielniom Mieszkaniowym,które zaangażowały się w walkę o Dotacje  dla działania 3.3., dotyczącego termomodernizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dzięki Naszej wspólnej walce udało się zmienić wstępne założenia do Programu, które były niekorzystne dla Spółdzielni.

Urząd Marszałkowski opublikował Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego, które zawiera zapisy o tym, że Spółdzielnie będą mogły skorzystać z działania 3.3 w ramach DOTACJI, a do tego, rzutem na taśmę, po wizycie Marcina Domagały z Centrum Doradztwa Europejskiego w Urzędzie Marszałkowskim, udało się Nam wywalczyć obniżenie progu efektu ekologicznego do 25%!

Umieszczamy tutaj tę najważniejszą dla Nas stronę uszczegółowienia, na której mowa o obniżeniu progu efektywności do 25%.

 

 

Przypominamy o wpisaniu Spółdzielni do planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Kontaktowaliśmy się już ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu Dolnego Śląska, zachęcając do wpisania do planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie swoich przewidywanych w zakresie termomodernizacji inwestycji. Na potwierdzenie naszej inicjatywy chcielibyśmy poinformować, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego rozesłał do wszystkich gmin pismo informujące o wpisaniu beneficjentów działania 3.3 w plan gospodarki niskoemisyjnej jako warunku przystąpienia do dofinansowania. Urząd Marszałkowski obliguje gminy do stworzenia planów zawierających dość szczegółowe informacje.

Zobacz jak robią to w Niemczech! 25 000 000 złotych do rozdysponowania dla Spółdzielni!

Ruszył już nabór na dofinansowanie Prosument dla Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu Dolnego Śląska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do rozdysponowania aż 25 000 000 złotych!

Złożyliśmy już pierwsze wnioski dla Spółdzielni Mieszkaniowych, więc środki powoli się kończą. Dlatego apelujemy do wszystkich Spółdzielni, które rozważają możliwość skorzystania z dofinansowania o szybkie podjęcie decyzji w tym zakresie, tak aby móc skorzystać z Prosumenta i oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną. Czytaj dalej »