Studium Przypadku – Spółdzielnia „Barycz” w Miliczu

Termomodernizacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu wraz z instalacją fotowoltaiczną.

termomodernizacja

termomodernizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz” w Miliczu, mając na uwadze dbałość o środowisko ekologiczne regionu, komfort życia mieszkańców, rozwój gospodarki niskoemisyjnej w regionie oraz poprawę efektywności energetycznej budynków, podjęła decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji.

Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji?

Niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych skłoniła nas do podjęcia kroków w stronę termomodernizacji. Wyniki audytu jasno dały do zrozumienia, że utrzymywanie budynków w dotychczasowym stanie jest nieopłacalne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również ekologicznych.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu, zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 33, ul. Kościuszki 35, ul. Kościuszki 37, ul. Kościuszki 41 oraz ul. Mickiewicza 6 w Miliczu.

Efekt inwestycji

Modernizacja termicznej strony budynków pomogła w zmniejszeniu ilości zużywanej
energii. Udoskonalenie izolacji budynków pozwoliło na efektywniejsze ogrzewanie i mniejsze straty ciepła. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość zużywanego paliwa grzewczego. Zmniejszona została również ilość zużywanej energii elektrycznej – przynajmniej tej pochodzącej od zewnętrznych dostawców, przez instalację fotowoltaiczną na budynku przy ul. Kościuszki 37. Dzięki podjętym działaniom projekt przyczyni się również do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze oraz innych szkodliwych pyłów, w tym pyłu PM 10.

Korzyści płynące z termomodernizacji

TERMOMODERNIZACJA jest działaniem zmierzającym do zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej.

oze

Korzyści finansowe

  • ograniczenie kosztów użytkowania budynku
  • zmniejszenie strat ciepła w budynku
  • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną

Korzyści ekologiczne

  • podniesienie jakości środowiska wewnętrznego
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania  na środowisko
  • poprawa estetyki budynku
  • zeroemisyjne źródła energii elektrycznej

EFEKT PRZED I PO

termomodernizacja
Budynek Kościuszki 35A – przed termomodernizacją

termomodernizacja
Budynek Kościuszki 35A – po termomodernizacji

termomodernizacja
Budynek Mickiewicza 6 – przed termomodernizacją

termomodernizacja
Budynek Mickiewicza 6 – po termomodernizacji

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

-Gratulujemy!-

 

Jeżeli chcesz wiedzieć jak to się stało to Droga do Sukcesu składała się z kilku kroków:

Krok 1 – Sprawdzenie, czy są szanse Zdobyć Dotacje,

Krok 2 – Wybór budynków mających szanse na Dotacje,

Krok 3 – Zlecenie przygotowania załączników na wybrane budynki (w tym audytów efektu ekologicznego),

Krok 4 – Przeprowadzenie audytów efektu ekologicznego na wskazanych budynkach i potwierdzenie, że budynki osiągną efekt ekologiczny wymagany w konkursie,

Krok 5 – Przygotowywanie wniosku o dotację i załączników.